PRODUKTER

KLAR APP

KLAR app 


I KLAR-appen finner du samme ordene og uttrykkene som i boka. Her får du i tillegg opplest ord og uttrykk på norsk og du har mulighet til å legge til egne ord og uttrykk. På denne måten kan du utvikle din egen praksisordbok og bli enda bedre forberedt på arbeidslivet. KLAR-appen har også morsmålsstøtte for engelsk, arabisk, tigrinja, somali, polsk og litauisk. I KLAR-appen finner du også en spillfunksjon der du kan øve på alle ord og uttrykk.

I tillegg kan brukeren ta ansvar for sin egen læring ved å ta egne bilder, skrive forklaringer og utvikle personlige ordlister.

KLAR BILDEORDBOK

KLAR bildebok 

KLAR - Helse- og oppvekstfag er en bildeordbok som presenterer nyttige ord og uttrykk for deg som går på helse- og oppvekstfag.

KLAR - Helse- og oppvekstfag inneholder syv kapitler og gir en innføring i ord og uttrykk du må kunne i helse- og oppvekstfaget. Ord og uttrykk blir presentert sammen med et bilde og en forklaring. Du har mulighet til å gjøre dine egne notater i ordlistene, i tillegg er det egne notatsider etter hvert kapittel som har plass til dine refleksjoner eller huskelister.

KLAR - Helse- og oppvekstfag inneholder en QR-kode som tar deg til KLAR-appen.

KLAR språkboks

Språkboksen inneholder 42 kort med tilrettelagt undervisningsopplegg som tar utgangspunkt i de grunnleggende ferdighetene.

Ta kontakt med oss

PRISER

KLAR app - introduksjonspris 2021*

Årslisens

399 NOK

KLAR bildeordbok

250 NOK

KLAR språkboks

KOMMER


*I 2021 har vi introduksjonspris på KLAR app. Bestiller du innen 31.12.21 får du årslisensen per bruker til 399kr per år.

BESTILL HER

https://www.cdu.no