TEAM


Rhonda Nes Lothe

Rhonda er 38 år og er gift med Hallvard, og sammen har de 2 barn, Håvard (7) og Veslemøy (5). Rhonda har bakgrunn som lærer og har mange års erfaring fra ungdomsskolen.

Rhonda er også utdannet lektor i IKT i læring, og har etterutdanning i veiledningspedagogikk. Rhonda brenner for pedagogisk bruk av digitale verktøy i skolen, og jobber daglig med å finne gode metoder for å lære språk i teknologirike klasserom.

Hilde Vikse

Hilde er 41 år og er gift med Bjørn Egil, og sammen har de 2 gutter, Thomas (14) og Benjamin (10). Hilde har bakgrunn som sykepleier og har mange års erfaring fra helsevesenet.

Hilde er også utdannet lektor i engelsk og fransk og har etterutdanning i norsk som andrespråk. Hilde brenner for hvordan språk læres og jobber daglig med å finne gode metoder til begrepsforståelse og utvikling av språkkompetanse. 

 Proxi AS

Proxi kom til verden høsten 2018, og ble etablert som bedrift på nyåret i 2019. Bakgrunnen for at vi valgte å starte vår egen bedrift er fordi vi erfarer at mange minoritetsspråklige elever og faglig svake elever strever med å bestå yrkesfagene. Elevene har liten tid til å lære seg fagspråket som er nødvendig for å bestå praksisperioden, og for klare å gjennomføre teoretiske oppgaver knyttet til praksis på skolen. Da blir det vanskelig å få læreplass og innpass på arbeidsmarkedet.

Proxi læringsressurser vil gi elever tilpasset opplæring som er kontinuerlig, oversiktlig og kvalitetssikret. Arbeidet med fagspråket kan foregå hvor som helst og når som helst, både på skolen, i praksis og hjemme. Vi har utviklet tre ulike produkter: Proxi App, Proxi Bok og Proxi Boks.

Vi ser også at våre produkter har overføringsverdi til andre områder. Læringsressursene våre kan lett tilpasses  til lærlinger, nyansatte i bedrifter (minoritetsspråklige først og fremst), opplæringskontor og andre utdanningsinstitusjoner og offentlige instanser der en ser et behov for bedre opplæring i fagspråk.

Proxi læringsressurser vil kunne gi en god innsikt i hvilket fagspråk som kreves i yrket, være et effektivt verktøy i språklæringen og skape en mulighet for å kvalitetssikre opplæringen av de ordene og begrepene som arbeiderne må kunne.