OM OSS

KLAR - et konsept utviklet av Proxi AS

Proxi AS kom til verden høsten 2018 og ble startet av Hilde Vikse og Rhonda Nes Lothe. Proxi har utviklet KLAR-serien, som er et konsept med innovative, enkle og intuitive læringsressurser for elever, lærlinger og ansatte med minoritetsspråklig bakgrunn. 

KLAR- serien er et konsept med tre ulike læringsressurser. KLAR-serien gir brukerne tilpasset opplæring som er kontinuerlig, oversiktlig og kvalitetssikret. Arbeidet med fagspråket kan foregå hvor som helst og når som helst, både hjemme, på skolen, i praksis og på jobb. Produktene vi har utviklet er:  KLAR bildeordbok, KLAR app og KLAR språkboks.

KLAR-serien gir brukerne god innsikt i hvilket fagspråk som kreves i yrket, er et effektivt verktøy i språklæringen og skaper en mulighet for å kvalitetssikre opplæringen av de ordene og begrepene man kunne.

Ta kontakt med oss

Teamet


Hilde Vikse  

Daglig leder 


Hilde Vikse er utdannet lektor i fransk og engelsk og har videreutdanning i norsk som andrespråk. Hilde brenner for hvordan språk læres og jobber daglig med å finne gode metoder til begrepsforståelse og utvikling av språkkompetanse.

Hilde jobber på Haugaland videregående skole i Haugesund som språklærer i engelsk, fransk og norsk som andrespråk, samt jobber med tilrettelagt undervisning i engelsk.

Sammen med Rhonda Nes Lothe er hun medgründer i firmaet Proxi AS som har utviklet KLAR-serien.

Rhonda Nes Lothe  

Kreativ leder


Rhonda Nes Lothe er utdannet lektor i IKT i læring, og har videreutdanning i veiledningspedagogikk og norsk som andrespråk. Rhonda brenner for pedagogisk bruk av digitale verktøy i skolen, og jobber daglig med å finne gode metoder for å lære språk i teknologirike klasserom.

Rhonda jobber på Haugaland videregående skole i Haugesund som koordinator for Studiesenteret og minoritetsspråklige elever. Hun underviser i norsk, norsk som andrespråk og jobber med tilrettelagt undervisning i alle fag.

Sammen med Hilde Vikse er hun medgründer i firmaet Proxi AS som har utviklet KLAR-serien. 


Et utviklingsprosjekt med midler fra Utdanningsdirektoratet

Høsten 2019 søkte vi tilskudd til utvikling av KLAR-konseptet hos Utdanningsdirektoratet, og vi fikk innvilget millioner til utvikling av konseptet. Dette tar vi som et klart tegn på at  det er et tydelig behov for produktene våre.

Utviklingsprosjektet har en varighet fra januar 2020 til februar 2022. De første produktene vil være klare for salg i løpet av våren 2021.

Et samarbeidsprosjekt med Cappelen Damm Forlag

I 2019 pitchet vi konseptet vårt for Cappelen Damm som likte ideen vår og hadde stor tro på konseptet. Våren 2019 inngikk vi et samarbeid med Cappelen Damm.

Cappelen Damm er vår samarbeidspartner i utviklingsprosjektet, og vil uten tvil garantere for et kvalitetsstempel på våre læremidler som Norges største forlag.