BEDRIFT

KLAR - Tar fagspråket på alvor

 • Lær bort det fagspråket som din bedrift trenger
 • Ansatte kan lære hvor som helst og når som helst
 • Enkel og effektiv språklæring som reduserer kostnaden av norskopplæring for ansatte
 • Reduser risikoen for skader og ulykker som følge av dårlig kommunikasjon
 • Minoritetsspråklige blir mer inkludert i arbeidsmiljøet i bedriften Proxi AS har utviklet et verktøy for språkopplæring i fagord og uttrykk for minoritetsspråklige - KLAR.    

Vi har utviklet en ny type språkopplæring av norsk med fokus på fagspråk for minoritetsspråklige ansatte gjennom KLAR-serien.

Innholdet i KLAR er valgt ut på bakgrunn av faglige vurderinger og kompetanse i hvordan språk læres og hvilke språkkrav som gjelder. 

KLAR gir en kvalitetssikret oversikt over hva en må kunne av fagspråk for å kunne gjøre jobben på en forsvarlig og god måte. 

KLAR-serien tilbyr tre ulike produkter:

 • KLAR bildeordbok
 • KLAR app
 • KLAR språkboks

Les mer om produktene her:

«Proxi sine læringsressurser vil kunne gi oss et konkurransefortrinn i arbeids- og inkluderingsmarkedet» 


Smart og effektiv norskopplæring med KLAR

KLAR tilbyr:

 • Læremidler som er enkle og intuitive å ta i bruk
 • Pedagogisk kvalitetssikrede læringsressurser til opplæring av norsk fagspråk i arbeidslivet
 • Fokus på fagspråket
 • Opplæring og support ved kjøpe av KLAR-produkter
 • Tilrettelagte læringsressurer
 • Digital ressurs for elever med morsmålsstøtte
 • Brukerstøtte via tlf og e-post
 • Læringsressursene er testet av over 200 elever, studenter og lærere 
 • Design, innhold og teknologi er tilpasset de kravene som finnes i arbeidslivet
 • KLAR har fokus på fagspråket som bedriftseiere etterspør
 • KLAR kobler skole og bedrift tettere sammen og er slik innovativ og viktig


KLAR-serien har som mål å lære deg norsk gjennom fagspråket.

Ta kontakt med oss